KOŞULLAR VE İLKELER

İnsan Kaynakları Politikamız

İşe Başvuru ve Yerleştirme Süreci İhsan Gıda, şirket kültürü ve değerleri ile uyumlu, hızla değişen pazar koşulları ve artan rekabet ortamında, sahip oldukları beceriler ve kişisel yetkinliklerle başarılı olabilecek en uygun yetenekleri “İhsan Gıda Ailesi”ne dahil etmek için çalışır. Şirketimizde çalışmak isteyen adaylar açık pozisyonlara internet sitemizdeki “İş Başvuruları” bölümünden ya da hizmet aldığımız İşe Alım Portalında yer alan ilanlarımız üzerinden başvuruda bulunabilirler. İhsan Gıda, bazı üst yönetim ve özel uzmanlık gerektiren pozisyonlar için danışman firmalar aracılığı ile de adaylara ulaşabilir. Açık pozisyonlara yapılan başvurular İnsan Kaynakları Departmanı tarafından incelenip bölüm yetkilileri ile paylaşılır. Uygun bulunan adaylar görüşmeye çağırılır. İşe alım sürecini olumlu tamamlayan adaylara, İnsan Kaynakları Bölümü tarafından iş teklifinde bulunulur.

Kariyer Yönetimi
İhsan Gıda’da çalışanlar yönetilenler değil iş’lerini yönetenler olarak algılanır ve kendilerini geliştirmeleri için gereken iş ortamının sağlanmasına çalışılır. Çalışanların kariyer planlamalarına önem verilirken, kişilerin her şeyden önce kendi kariyerlerini en iyi şekilde planlayabileceğine, İnsan Kaynakları’nın da bu doğrultuda destek verip rehberlik sağlamaları gerektiğine inanılmaktadır. Kariyer Geliştirme sürecimizde önem verdiğimiz diğer bir konu ise, çalışanlarımızın sahip oldukları yetkinlikler ve performans sonuçlarıyla birlikte değerlendirilerek yatay ya da dikey olarak diğer pozisyon ya da departmanlara geçiş yapabilmelerine öncelik verilmesidir.

Oryantasyon ve Eğitim
İhsan Gıda ailesine yeni katılacak olan çalışanlar için İnsan Kaynakları Departmanı tarafından oryantasyon programı uygulanır. İhsan Gıda’ya yeni katılan çalışma arkadaşlarımız standart prosedüre ek olarak, kişiye özel olarak hazırlanmış oryantasyon planında üretim alanı ziyareti, bayi tanıtımı, saha gözlemleri dahil olmak üzere detaylı bir eğitim alır. Oryantasyondaki gözlemleri, görüşleri ve algılarını içeren raporu değerlendirildikten sonra görevine başlaması sağlanır.

Ücret Yönetimi
Her kademedeki çalışanlarımızın ücret ve yan hakları, iş değerlendirme ve ücretlendirme sistemimiz çerçevesinde belirlenir. Çalışanlarımıza adil, piyasada rekabetçi bir Ücret ve Yan Haklar paketi sunulur. Sağladığımız yan haklar çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirilmektedir.

YUKARI